PRIVACYBELEID

Inleiding

Betaseed GmbH (hierna “Betaseed” genoemd) is verheugd over uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor Betaseed. Hieronder vindt u specifieke informatie over wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken. Dit privacybeleid geldt voor alle Betaseed-informatieplatforms, in het bijzonder voor onze website www.betaseed.nl, onze Betaseed Mobiel-app (“app”) en ons “BetaPoint®” loyaltyplatform. Tenzij anderszins bepaald is het privacybeleid op alle informatieplatforms van toepassing.

 

Persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken

Persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer etc.) worden alleen verzameld als deze aan ons beschikbaar worden gesteld op vrijwillige basis, bijv. bij de registratie voor individuele services of voor het uitvoeren of vervullen van een contract of uw vraag. De verzamelde persoonlijke gegevens worden voornamelijk verwerkt en gebruikt voor het afhandelen van uw orders en vragen. Wij hechten grote waarde aan het uitsluitend verzamelen van gegevens die absoluut noodzakelijk zijn.

Verder gebruiken en verwerken wij uw gegevens om u af en toe via e-mail te informeren over onze producten, services en acties waarin u zeer geïnteresseerd zou kunnen zijn, en om eventuele klantenquêtes uit te voeren, of voor evaluatie met statistische doeleinden. Enkel indien u ons daarvoor toestemming hebt verleend worden uw gegevens voor promotionele doeleinden gebruikt.

 

Onthulling van persoonlijke gegevens

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan serviceproviders en partnerbedrijven die ons ondersteunen bij het verwerken van orders en het geven van informatie aan klanten. Deze bedrijven mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van hun taken voor u en zijn verplicht zich te houden aan de van toepassing zijnde privacybeschermingsregels. 

Soms zijn wij vanwege wettelijke regels of juridische kwesties verplicht uw gegevens door te geven aan derden. Daarnaast zullen er echter geen persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar derden.

 

Recht op bezwaar

U hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het hierboven vermelde gebruik van uw gegevens voor advertentie- en marktonderzoeksdoeleinden middels het sturen van een kort bericht naar het adres hieronder.

 

Recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Verder heeft u natuurlijk op elk moment het recht om informatie op te vragen over welke van uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doeleinden deze zijn opgeslagen. Tevens kunt u foutieve gegevens laten corrigeren of gegevens laten verwijderen waarvan de opslag ongeoorloofd of niet langer noodzakelijk is. Neem contact op met het onderstaande adres hieronder, om gebruik te maken van uw bovenstaande rechten.

 

Bewaartermijn

In beginsel slaan wij uw gegevens alleen maar op zolang als nodig is voor het verlenen van een door u aangevraagde dienst of voorzover u hiervoor uw toestemming hebt verleend. Waar er wettelijke bewaartermijnen bestaan, worden uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften opgeslagen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf kunnen worden opgeslagen als u een internetpagina bezoekt. Deze tekstbestanden worden gegenereerd door de webserver waarmee u verbinding maakt via uw webbrowser, en worden vervolgens naar u verzonden. Wij gebruiken ook cookies op onze internetpagina’s, zoals registratie- of enquêteformulieren. Voor deze doeleinden gebruiken wij alleen zgn. “sessioncookies” die verwijderd worden als u uw browser afsluit. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

 

Google Analytics

Betaseed maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, dat wil zeggen tekstbestanden die op uw computer of uw mobiele apparaat zijn opgeslagen en waarmee zij uw gebruik van de hierboven genoemde informatieplatforms en -toepassingen kunnen analyseren. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering is ingeschakeld, zal uw IP-adres ingekort worden door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of binnen andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verstuurd en daar vervolgens ingekort. IP-anonimisering is actief op deze toepassing. In opdracht van Betaseed zal Google die informatie gebruiken om uw gebruik van de informatiemedia en toepassingen te analyseren, daarover rapporten op te stellen en andere samenhangende diensten aan Betaseed te verlenen.

Het IP-adres van uw browser dat door Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren. Houdt er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet volledig van alle functies van de informatieplatforms en toepassingen gebruik zult kunnen maken.

Bij het gebruik van de HTML-versie van de toepassing (niet mogelijk bij gebruik van Android of Apple iOS) kunt u de gegevens die door de cookies worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de toepassing (incl. uw IP-adres) naar Google en het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen, door de browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren, die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com.

Google wijst er uitdrukkelijk op dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingshiaten vertoont en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

 

BetaPoint: aanvullende juridische kennisgevingen

Persoonlijke BetaPoint-gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken

Door u bij BetaPoint te registreren, worden de gegevens die u in de loop van de toepassing en uitvoering hebt ingediend, verwerkt, opgeslagen en gebruikt om het programma te verwerken. De persoonlijke gegevens kunnen ook door aan Betaseed gelieerde bedrijven voor dit doel worden doorgegeven, verwerkt en gebruikt.

De verzamelde gegevens worden toegepast, opgeslagen en gebruikt voor de volgende doeleinden:

overbrengen van informatie naar BetaPoint

bijwerken en mededelen van het huidige aantal BetaPoints

mededelingen omtrent aanvullingen en wijzigingen van BetaPoints

beheren en crediteren van verzamelde BetaPoints

beoordelen van het ontvangen van BetaPoints

controleren van een juiste berekening van BetaPoints bij gebruik van de bonusshop

verwerken van bestelde bonussen

evaluatie voor marktonderzoek en analysedoeleinden

 

Privacybeleid

Betaseed gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw bij ons bekende gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd naargelang de technologische ontwikkelingen. Gegevens worden verwerkt en overgebracht met behulp van de SSL-methode (Secure Socket Layer).

 

Wijziging van dit privacybeleid

Om juridische en/of organisatorische redenen zijn wijzigingen of aanpassingen van ons privacybeleid van tijd tot tijd vereist. Raadpleeg daarom altijd ons op dat moment van toepassing zijnde privacybeleid.

 

Contact voor vragen of verzoeken om informatie

Met vragen, opmerkingen, suggesties of verzoeken om informatie, met betrekking tot ons privacybeleid en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen op het volgende adres: infodesk@betaseed.com.