WIJ ZIJN BETASEED

Betaseed is een nieuwe leverancier van suikerbieten op de Nederlandse markt. Als een modern alternatief focussen wij op wat essentieel is. Ons doel is te zorgen voor een duidelijk ingedeelde reeks producten van buitengewoon hoge kwaliteit en met een hoge opbrengst bij de suikerbietenoogst.

Waar komen wij vandaan?

Het hoofdkwartier van Betaseed bevindt zich in Minnesota, Verenigde Staten. Wij ontwikkelen al meer dan 40 jaar zeer succesvolle rassen voor de Noord-Amerikaanse markt. Met een combinatie van effectieve ziekteresistentie en hoog opbrengstpotentieel hebben wij de norm bepaald in de Verenigde Staten.Het resultaat van ons succes is dat Betaseed al meer dan tien jaar de onbetwiste marktleider in Noord-Amerika is. Wij maken gebruik van deze expertise om rassen te ontwikkelen die geschikt zijn voor andere cultuurregio's in de wereld.

 

 

Wat is onze missie?

De suikerbietenteelt stelt steeds hogere eisen aan resistentie en efficiëntie. Om een toekomstgerichte teelt mogelijk te maken is het dan ook van essentieel belang dat Betaseed in een vroeg stadium op de hoogte is van de teelteisen die in de sector gelden. Om die reden investeert Betaseed 15% van zijn jaaromzet in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van hoog renderende suikerbietenrassen met toleranties voor meerdere ziekten en plagen. Maar liefst een derde van de mensen die op de veredelingsstations in Shakopee, Moorhead, Kimberly en Randolph werken, houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling.

Het ca. 500.000 ha grote suikerbietenareaal in Noord-Amerika is onderverdeeld in 11 regio's die het hele continent omvatten. De variëteiten van Betaseed moeten dan ook bestand zijn tegen zeer uiteenlopende teeltomstandigheden, weerseisen, bodemtypen, ziekten en plagen.

 

 

Veel regio's in de wereld hebben dezelfde cultuuromstandigheden voor suikerbieten als in de Verenigde Staten.


Hoe kunt u profiteren?

In vele andere gebieden op de wereld heersen vergelijkbare omstandigheden voor de suikerbietenteelt. Ook bij het ontwikkelen van geschikte variëteiten voor deze gebieden kan Betaseed putten uit zijn rijke ervaring.

In Nederland behoren rhizomanie, rhizoctonia solani en BCA (bietencysteaaltjes) tot de voornaamste ziekten en plagen. Ze hebben alle drie een belangrijke economische impact en zijn ook in Noord-Amerika bekend. Daarom voeren de veredelingsteams van Betaseed in Shakopee en Kimberly talrijke proeven uit aan de hand waarvan zich variëteiten laten ontwikkelen die over een tolerantie voor deze ziekten en plagen beschikken.

Een selectie van deze variëteiten wordt onderworpen aan IRS-proeven. Alleen die producten worden goedgekeurd wanneer deze onder lokale teeltomstandigheden de hoogste opbrengst opleveren. Het doet ons dan ook bijzonder veel genoegen het hoog renderende rhizomanietolerante ras BTS 750 en bietencysteaaltjestolerante BTS 990 aan de Nederlandse telers en de Nederlandse suikerbietensector te kunnen voorstellen.

Daarnaast voert IRS momenteel proeven uit met veelbelovende kandidaten van Betaseed-rassen die tolerant zijn voor bietencysteaaltjes en Rhizoctonia. Wij hopen deze in de komende jaren op de markt te kunnen brengen.

HET BETASEED-TEAM STAAT GRAAG VOOR U KLAAR.

Bram Maarsingh

Bram Maarsingh
Sales Manager
Tel: +31 620 994 252